โดยให้บริการทางสุขภาพ บนพื้นฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และมาตรฐานGPP ตามกฎกระทรวง

เกี่ยวกับเรา Worldwide pharma

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในเดือน ก.ค.2558 ภายใต้ชื่อภายใต้ชื่อ W&W Health and Beauty Minimart เป็นมินิมาร์ทเพื่อสุขภาพและความงาม จัดจำหน่ายสินค้า ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามหลากหลายแบรนด์โดยยอดขายของร้านเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาศ ตั้งแต่เราเปิดร้าน จนถึงเวลาปัจจุบัน โดยบริษัทของเราถูกก่อตั้งโดย เภสัชกรจากคณะเภสัชมหาวิทยาลัยจุฬา (น.ส.เนาวรัตน์ ร่มจำปา) และ มหาวิทยาลัยมหิดล (นายกวินบุญณายานนท์)

โดยเรามีปณิธานที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบร้านขายยาในรูปแบบเดิมๆ ให้ดูทันสมัยและตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น ในเรื่องของสุขภาพที่ดีทั้งภายในและความงามภายนอก และเราเล็งเห็นว่าการเป็นรูปแบบร้านยาแบบเดิมนั้น สำหรับร้านยาเปิดใหม่ในปัจจุบัน กับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่แข่งขันสูงนั้น ทำได้ยากมากขึ้นเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเดินทางและพร้อมช่วยเหลือเพื่อนร้านยาไปด้วยกัน

ความตั้งใจของเรา

  • ช่วยให้ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาและสินค้าสุขภาพได้ถูกต้อง เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองในระยะยาวจากฐานข้อมูลภายใน website และสื่อออนไลน์ต่างๆของร้าน
  • ช่วยตอบสนองความต้องการสินค้าและแนะนำกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับร้านยาเปิดใหม่และส่งเสริมผลกำไรให้ร้านขายยาเปิดใหม่อยู่ได้ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากบทพิสูจน์ของเราในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาของเรา
  • เป็นฐานข้อมูลให้ข้อมูลทางเภสัชกรรม สำหรับประชาชน นักศึกษา และ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

เป็นบริษัทจัดจำหน่ายยา และ สินค้าสำหรับร้านยา และประชาชนที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางสุขภาพและความงาม ที่อันดับอยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

พันธมิตรของเรา

ทีมงานของเรา

โสพิณ อินต๊ะวิกุล
ผู้จัดการร้าน

กวิน บุญณายานนท์
เภสัชกร

กัลยา
ผู้จัดการคลังสินค้า