Fluomizin vaginal tablets 6 เม็ด

ยาสอดฆ่าเชื้อในช่องคลอด สำหรับฆ่าเชื้อแบตทีเรีย รา และโปรโตซัว สำหรับผู้ที่เป็นตกขาว ตกเหลือง

ตัวยาสำคัญ

  • Dequalinium chloride 10 mg

ขนาดบรรจุ

  • 6 เม็ด
* ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง * เช็คค่าขนส่ง
รหัสสินค้า: 640320 หมวดหมู่: