Zovirax cream 5 g

ยาทารักษาโรคเริม

ตัวยาสำคัญ 

  • Acyclovir 5 % w/w

ขนาดบรรจุ 

  • 1 กล่อง บรรจุ 1 หลอด
* ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง * เช็คค่าขนส่ง
รหัสสินค้า: 119 หมวดหมู่: