ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถเลือกการสั่งซื้อสินค้าได้ 2 วิธี

1. สั่งซื้อโดยการขอใบเสนอราคาสินค้าทั้งหมด (แนะนำสำหรับร้านเปิดใหม่ ซื้อสินค้าครั้งแรกกับบริษัท หรือ ผู้ทีต้องการ Update ราคาสินค้าทั้งหมด) ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

2. สั่งสินค้าตามรายการสินค้า บางรายการที่ท่านต้องการ (แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสินค้าบางรายการ หรือ ร้านที่เคยซื้อสินค้ากับทางบริษัทแล้ว) ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้