ค่าจัดส่งและ บริการขนส่งที่ทางร้านใช้

 • ทางร้านจะตัดรอบการสั่งซื้อ 22.00 น ของทุกวันและจัดส่งในวันถัดไป
 • หลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาทาง website หรือทาง line ทางร้านจะทำการแจ้งน้ำหนักและขนาดของพัสดุกลับไปให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถนำไปคำนวณค่าส่งจาก link ของขนส่งแต่ละเจ้าที่ให้ไว้ได้
 • ค่าจัดส่งทางร้านจะคิดตาม rate จริง ตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งเข้ามาทางร้านตอนสั่งซื้อ
 • ทางร้านงดส่งสินค้าวันอาทิตย์

ค่าจัดส่งและ บริการขนส่งที่ทางร้านใช้

 • ทางร้านจะตัดรอบการสั่งซื้อ 22.00 น ของทุกวันและจัดส่งในวันถัดไป
 • หลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาทาง website หรือทาง line ทางร้านจะทำการแจ้งน้ำหนักและขนาดของพัสดุกลับไปให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถนำไปคำนวณค่าส่งจาก link ของขนส่งแต่ละเจ้าที่ให้ไว้ได้
 • ค่าจัดส่งทางร้านจะคิดตาม rate จริง ตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งเข้ามาทางร้านตอนสั่งซื้อ
 • ทางร้านงดส่งสินค้าวันอาทิตย์

คำแนะนำการเลือกผู้จัดส่ง

 • เลือกผู้จัดส่งที่มีสาขาใกล้ร้านของท่านหรือสามารถมาส่งถึงร้านของท่านได้
 • หากเป็นการจัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑล นน.ไม่เกิน 2 KG แนะนำให้ใช้ ไปรษณีย์ ลงทะเบียนจะถูกสุด
 • หากเป็นการจัดส่งในพื่นที่ต่างจังหวัด แนะนำให้ใช้ Flash express จะถูกกว่าเจ้าอื่นๆ
 • หากเป็นสินค้าที่ชำรุดง่ายแนะนำให้ใช้ไปรษณีย์แล้วทำการซื้อบริการเสริมเพื่อประกันสินค้า
 • หากลูกค้าต้องการเก็บเงินปลายทาง ทางร้านจะคิดเพิ่ม 3% จากราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง

Check ค่าจัดส่ง : Kerry

หมายเหตุ

– ราคาค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นราคาประมาณการซึ่งคำนวณจากขนาดสินค้าและน้ำหนักตามที่ลูกค้าระบุ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดสินค้า และน้ำหนัก

– ราคาค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้ารับสินค้า ค่าแรงงานยกสินค้าพิเศษ ค่า ข้ามเกาะ ฯลฯ

– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 1-2 วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Check ค่าจัดส่ง : Flash

หมายเหตุ

– อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าจะถูกคิดจากน้ำหนักจริงของสินค้าหรือขนาดของสินค้า (กว้าง+ยาว+สูง) หากค่าใดมากกว่าจะใช้ค่านั้นในการคำนวณอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า

เขตปริมณฑล รวมถึง นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

บริการเสริม

 • ประกันครอบคลุมถึง 2000 บาท
 • ค่าบริการพื้นที่ห่างไกล 50 บาท

Check ค่าจัดส่ง : Thai Post

หมายเหตุ

 • ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริมได้หรือทางร้านจะพิจารณาเป็นรายสินค้าไปว่ามีโอกาสเสียหายจำเป็นต้องให้ซื้อบริการเสริม
 • การซื้อบริการเสริมสามารถคำนวณจาก Link ด้านบนได้เลย ยิ่งวงเงินคุ้มคลองค่าเสียหายเพิ่มก็จะบวกค่าบริการเสริมเพิ่ม

Check ค่าจัดส่ง : Nim

หมายเหตุ

 • – ราคาค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นราคาประมาณการซึ่งคำนวณจากขนาดสินค้าและน้ำหนักตามที่ลูกค้าระบุ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดสินค้า และน้ำหนัก
 • – ราคาค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้ารับสินค้า ค่าแรงงานยกสินค้าพิเศษ ค่า ข้ามเกาะ ฯลฯ
 • – ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เริ่มนับถัดจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำแนะนำการเลือกผู้จัดส่ง

 • เลือกผู้จัดส่งที่มีสาขาใกล้ร้านของท่านหรือสามารถมาส่งถึงร้านของท่านได้
 • หากเป็นการจัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑล นน.ไม่เกิน 2 KG แนะนำให้ใช้ ไปรษณีย์ ลงทะเบียนจะถูกสุด
 • หากเป็นการจัดส่งในพื่นที่ต่างจังหวัด แนะนำให้ใช้ Flash express จะถูกกว่าเจ้าอื่นๆ
 • หากเป็นสินค้าที่ชำรุดง่ายแนะนำให้ใช้ไปรษณีย์แล้วทำการซื้อบริการเสริมเพื่อประกันสินค้า
 • หากลูกค้าต้องการเก็บเงินปลายทาง ทางร้านจะคิดเพิ่ม 3% จากราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง

Check ค่าจัดส่ง : Kerry

หมายเหตุ

– ราคาค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นราคาประมาณการซึ่งคำนวณจากขนาดสินค้าและน้ำหนักตามที่ลูกค้าระบุ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดสินค้า และน้ำหนัก

– ราคาค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้ารับสินค้า ค่าแรงงานยกสินค้าพิเศษ ค่า ข้ามเกาะ ฯลฯ

– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 1-2 วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Check ค่าจัดส่ง : Flask

หมายเหตุ

– อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าจะถูกคิดจากน้ำหนักจริงของสินค้าหรือขนาดของสินค้า (กว้าง+ยาว+สูง) หากค่าใดมากกว่าจะใช้ค่านั้นในการคำนวณอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า

เขตปริมณฑล รวมถึง นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

บริการเสริม

 • ประกันครอบคลุมถึง 2000 บาท
 • ค่าบริการพื้นที่ห่างไกล 50 บาท

Check ค่าจัดส่ง : Thai Post

หมายเหตุ

 • ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริมได้หรือทางร้านจะพิจารณาเป็นรายสินค้าไปว่ามีโอกาสเสียหายจำเป็นต้องให้ซื้อบริการเสริม
 • การซื้อบริการเสริมสามารถคำนวณจาก Link ด้านบนได้เลย ยิ่งวงเงินคุ้มคลองค่าเสียหายเพิ่มก็จะบวกค่าบริการเสริมเพิ่ม

Check ค่าจัดส่ง : Nim

หมายเหตุ

 • – ราคาค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นราคาประมาณการซึ่งคำนวณจากขนาดสินค้าและน้ำหนักตามที่ลูกค้าระบุ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดสินค้า และน้ำหนัก
 • – ราคาค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้ารับสินค้า ค่าแรงงานยกสินค้าพิเศษ ค่า ข้ามเกาะ ฯลฯ
 • – ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เริ่มนับถัดจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์