ชุดปฐมพยาบาล มีอะไรบ้าง ทั้งแบบเบื้องต้น และ ยามฉุกเฉิน ครบจบที่นี้

ชุดปฐมพยาบาล

หลายๆคนอาจจะเคยพบอุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดคิด ไม่ว่าจะเกิดกับตนเอง หรือ คนรอบข้าง แต่ในเวลานั้นไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์หรือยาเพื่อที่จะมาปฐมพยาบาลได้เลย ชุดปฐมพยาบาล จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายๆคนไม่ควรมองข้ามและมีติดตัวไว้ในยามฉุกเฉิน

ชุดปฐมพยาบาลคืออะไร

ชุดปฐมพยาบาล คือ ชุดยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น ที่รวมอยู่ในชุดเดียวกัน เพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ทีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน โดยยาและอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ในชุด ควรถูกเก็บไว้อย่างมิดชิด เช่นในกล่องปิดล็อก ในถุงซิป และถ้าจะให้ดีควรกันน้ำเข้าไปได้ด้วย แต่ก็ไม่ควรจะเปิดยากเกินไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ในกล่องสำหรับปฐมพยาบาลควรที่จะมีสมุดหรือกระดาษสำหรับบันทึกอาการของคนที่เจ็บป่วยเพื่อไว้ใช้ผสานงานกับทีมแพทย์ รวมถึงบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ป่วย เช่น หมู่เลือด ยาที่แพ้ โรคประจำตัวของผู้ป่วยหรือผู้ร่วมเดินทางไปกับชุดปฐมพยาบาลนั้นๆ และ บันทึกเบอร์โทรผู้ที่ถือกล่องพยาบาล เบอร์โทรสำหรับติดต่อทีมแพทย์ยามฉุกเฉินต่างๆด้วย
โดยในชุดสำหรับใช้ปฐมพยาบาลนั้นก็มีหลากหลายแบบ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ มีอะไรบ้างไปดูกัน

ชุดปฐมพยาบาลแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

โดยหลักๆแล้วเราจะแบ่งชุดที่ใช้สำหรับปฐมพยาบาลออกเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับ ชุดปฐมพยาบาลสนาม โดยใน 2 แบบนี้จะมีความแต่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการนำไปใช้

ชุดสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สำหรับชุดปฐมพยาบาลลักษณะนี้ ยา และ เวชภัณฑ์ในกล่องโดยส่วนใหญ่ จะมีความคล้ายคลึงกับชุดยาสามัญประจำบ้าน แต่อาจจะมีเวชภัณฑ์เสริมเข้ามาบ้างตามสถานที่และส่วนงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุต่างๆแล้วมีโอกาสที่จะได้นำมาใช้ หรือเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวของผู้ที่ทำงานในสถานที่นั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นชุดที่ใช้ใน สำนักงาน ห้องพยาบาล หรือ ตามโรงงานต่างดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ชุดสำหรับปฐมพยาบาลในสำนักงาน

โดยส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุในสำนักงานจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ชุดปฐมพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดทำแผล ยาสามัญประจำบ้าน สำหรับรักษาโรคอาการเบื้องต้น เช่น ยาลดไข้ ยาลดกรด ยาแก้ท้องเสีย เกลือแร่ต่างๆ และยาสำหรับล้างแผลทำแผล เป็นต้น

ชุดสำหรับโรงงาน

การใช้ชุดปฐมพยาบาลสำหรับโรงงานนั้นอาจมีความแตกต่างกันแล้วแต่โรงงาน เนื่องจากโรงงานแต่ละโรงงาน อาจมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกัน ทำให้การจัดชุดเพื่อปฐมพยาบาลนั้นแตกต่างกันออกไป เช่น บางโรงงานมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆเตรียมไว้ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ถั่งน้ำแข็งเพื่อเก็บอวัยวะที่ถูกตัดขาด เฝือกอ่อนสำหรับพยุงเวลากระดูกหัก เป็นต้น

ทำการลงทะเบียนเพื่อที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ และ ใบอนุญาตขายยา ว่าเป็นการซื้อยาของผู้รับอนุญาต ที่มีร้านขายยาถูกต้องตามกฏหมาย

ชุดสำหรับปฐมพยาบาลห้องพยาบาล

สำหรับห้องพยาบาล ชุดปฐมพยาบาลหลักๆก็จะคล้ายๆชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามสถานที่ให้เหมาะสมกับอุบัติเหตุที่สามารถเกิดได้บริเวณนั้นๆ

กลับสู่สารบัญ

ชุดปฐมพยาบาลสนาม

สำหรับชุดที่เราใช้ในการออกภาคสนามนั้นค่อนข้างจะมียา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์เพิ่มเติมมากกว่า ชุดแบบพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายที่มากกว่า ตามแต่สถานการณ์อีกเช่นกัน เพราะในแต่ละสถานการณ์มีโอกาสทีเกิดการบาดเจ็บที่แตกต่างกัน หนักเบาไม่เท่ากัน รวมถึงความชำนาญของผู้ใช้อุปกรณ์ในชุดปฐมพยาบาลนั้นๆแตกต่างกันอีกด้วย แล้วชุดที่ว่านี้มีแบบไหนบ้างไปดูกัน

ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับรถฉุกเฉิน และ กู้ภัย ต่างๆ

สำหรับชุดฉุกเฉินนั้น ยาและอุปกรณ์ในชุดจะมีมากกว่าชุดแบบอื่นๆ เนื่องจากต้องใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตที่มีโอกาสสูญเสียชีวิตได้ เช่นเครื่องช่วยหายใจ เฝือก และ อุปกรณ์ในการห้ามเลือดต่างๆ รวมถึงที่ปั๊มหัวใจ แต่ที่สำคัญกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้

ชุดปฐมพยาบาลทหาร

ชุดทหารเมื่อก่อนอาจจะมีการใช้กันมาก เนื่องจากใช้ในสถานการณ์สู้รบ และมักจะเป็นยา และ อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บหนักและยาระงับอาการปวดต่างๆ สำหรับปวดรุนแรงเช่น มอร์ฟีน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้ในเชิงการทหารแล้ว แต่จะใช้เป็นของสะสม สำหรับคนที่ชอบลายพรางแบบทหารมากกว่า

ชุดปฐมพยาบาลเดินป่า

เพราะในป่า มีอันตรายมากมายแบบที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็น สัตว์มีพิษต่างๆ ตั้งแต่เบาๆแค่ทำให้รู้สึกปวด คัน เวลาโดนกัดต่อย ไปถึงขั้นที่เสียชีวิตเลยเช่นหากใครโดนงูพิษกัด เพราะฉะนั้นในชุดนี้ อาจต้องมีการเตรียมยาสำหรับแกคันตามผิวหนัง ไปจนถึงกระทั้งยาสำหรับการท่อนพิษของสัตว์ต่างๆเหล่านี้

ชุดปฐมพยาบาลวิ่งเทรล

เป็นน้องใหม่เลย ที่บรรดาสายวิ่งเทรล (วิ่งในป่า) ต่างตามหา และจะเป็นชุดที่รวบรวมเอา ชุดแบบเดินป่า กับ แบบเบื้องต้นมารวมกัน และอาจจะต้องใช้พกติดตัวไปในกระเป๋าสำหรับใส่วิ่งด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งจะต้องคัดให้เหลือเฉพาะตัวที่จำเป็นจะนำมาใช้ เพื่อให้พกไปได้สะดวก มีอะไรบ้างไปดูกัน

ชุดปฐมพยาบาลแบบพกพา

สำหรับชุดปฐมพยาบาลลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุดที่เอาไว้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆมากกว่า เน้นเอาไว้พกติดตัว ไม่ได้เน้นสำหรับรักษาพยาบาลแบบหนักๆเท่าไหร่

กลับสู่สารบัญ

ที่มา และ ประวัติของชุดปฐมพยาบาล

ต้นกำเนิดสำหรับชุดปฐมพยาบาลนั้นเกิดขึ้นในช่วย ศตวรรษที่ 19 เมื่อในอเมรืกาตะวันตก เริ่มมีการก่อสร้างทางรถไฟเกิดขึ้นโดยสถานที่สำหรับการก่อสร้างรถไฟนั้นได้ยาวออกไปถึง 70000 ไมล์จากตัวเมือง ทำให้เวลาที่คนงานต่างๆเกิดการบาดเจ็บจากการทำงานในหลายๆจุดของการต่อรางนั้นเกิดปัญหา เพราะไม่สามารถทำการรักษาการเจ็บป่วยต่างๆได้ทันเวลา

โดยเป็นเรื่องน่าสลดใจมากที่คนงานเหล่านี้ต่างเสียชีวิตลงไปถึง 12000 คนในขณะที่กำลังสร้างทางรถไฟ ที่เชื่อมต่อระหว่างเซ็นหลุยส์ มิซซูรี่ เอลปาโซ และ เท็กซัส ทำให้ชุดปฐมพยาบาลได้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1888 โดยบริษัท Johnson & Johnson ที่เรามักรู้จักว่าเป็นบริษัทที่ผลิตแชมพูชื่อดังนั้นเอง

ข้อควรระวังสำหรับการใช้

  • การปฐมพยาบาลให้กับผู้ป่วย ผู้ที่ปฐมพยาบาลต้องตั้งสติและเรียงลำดับความสำคัญของการปฐมพยาบาลให้ดี ว่าควรทำอะไรก่อนหลัง หากผู้ป่วยเกิดการบาดเจ็บหลายจุด เบื้องต้นหากผู้ป่วยอยู่ในที่ทีเป็นอันตราย ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเท ให้กันคนที่มามุงให้ออกห่างจากผู้ปาดเจ็บ
  • ประเมินผู้ป่วยว่าเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงขนาดไหน รู้สึกตัวหรือไม่ หากมีการเจ็บป่วยรุนแรงไม่ควรที่จะพยายามรักษาแต่อาจช่วยปฐมพยาบาลเบี้องต้นในบางจุดแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล
  • หากมีการให้ยาเพื่อการรับประทานหรือการฉีด ควรตรวจสอบให้ดีความผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ยาอะไรหรือเปล่าโดยสอบถามกับผู้ป่วย คนสนิทของผู้ป่วย หรือดูจากบัตรแพ้ยาในกระเป๋าสตางค์ของผู้ป่วย
  • ในกรณีทีผู้บาดเจ็บเกิดภาวะกระดูกหัน ควรให้ผู้ป่วยอยู่เฉยๆและขยับร่างกายส่วนที่หักน้อยที่สุด และหาวัสดุแข็งมาทำการดามแขนให้อยู่นิ่งๆ ก่อนเคลื่อนย้ายแล้วใช้เชื้อฟันรอบเฟื่อก
  • หากผู้ป่วยมีเลือดออกมากให้ปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือด โดยใช้ผ้าปิดปากแผล แล้วใช้ส้นมือหรือฝ่ามือกดให้แน่นประมาณ 10-15 นาที จนเลือดหยุดแต่อย่ากดจนซีดเขียว สำหรับภาวะเลือดออกภายในการห้ามเลือดอาจทำได้ยากหรืออาจทำไม่ได้เลย

สรุป

เรื่องราวของชุดปฐมพยาบาลหลักๆก็มีอยู่เท่านี้ แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้อย่างมาก เวลาที่เจออุบัติเหตุฉุกเฉินจะได้ทำการเลือกชุดปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับสถานที่ที่เราอยู่ และ รู้หลักการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ส่วนสำหรับผู้ที่กำลังเลือกหาซื้อ ชุดปฐมพยาบาล สามารถคลิกที่ ปุ๋ม LINE ด้านล้างเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย

ทำการลงทะเบียนเพื่อที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ และ ใบอนุญาตขายยา ว่าเป็นการซื้อยาของผู้รับอนุญาต ที่มีร้านขายยาถูกต้องตามกฏหมาย