ร้านขายยาออนไลน์ แบบไหนถูกกฎหมาย ไม่เสี่ยงติดคุก บทความนี้มีคำตอบให้คุณ

ร้านขายยาออนไลน์

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมาก ทำอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเปิดร้านขายยาออนไลน์ สามารถสั่งซื้อยาให้มาส่งถึงมือได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีสินค้าหลายๆอย่างที่ถูกกฎหมายควบคุมไว้ โดยห้ามไม่ให้จำหน่ายทางช่องทางนี้

เนื่องจากสินค้ากลุ่มแหละนี้ต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ เพราะ มีผลต่อชีวิตและภัยคุกคามทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ ( ยาวไปเลือกอ่านได้ )

1. ร้านขายยาออนไลน์แบบไหนถูกกฎหมาย

2. ขายยาออนไลน์แบบไหน ผิดกฎหมาย เสี่ยงนอนคุก

3. ร้านขายยาออนไลน์ของเรา ผิดกฎหมายหรือไม่

4. สรุปทำไมร้านขายยาออนไลน์ของเราถึงไม่โดนปิด

ทำการลงทะเบียนเพื่อที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ และ ใบอนุญาตขายยา ว่าเป็นการซื้อยาของผู้รับอนุญาต ที่มีร้านขายยาถูกต้องตามกฏหมาย

แล้วอย่างนี้การเปิดร้านขายยาออนไลน์ หรือ ขายยาออนไลน์ผิดกฎหมายมั้ย ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่า ยาที่เราจำหน่ายนั้นเป็นยาอะไรและใครเป็นผู้จำหน่าย เพราะยาตามกฎหมายนั้นมีหลายประเภท เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ยาแผนโบราณ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ

ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกัน รวมถึงการขออนุญาตในการขายด้วย ว่าเราขออนุญาตแบบไหน มาดูกันแลยว่า แบบไหนที่ถูกกฎหมายแล้วแบบไหนที่ผิดกฏหมายจะได้ไม่สับสนกัน

ร้านขายยาออนไลน์แบบไหนถูกกฎหมาย

ยาแบบไหนละทีสามารถขายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ถ้าดูตามประเภทของยาแล้วมีเพียงประเภทเดียวเลยที่ขายได้ไม่ผิดคือ“ยาสามัญประจำบ้าน”นั้นเอง ตามกฎหมายที่ฉลากจะมีกรอบสีเขียวเขียนว่ายาสามัญประจำบ้านก็รอดตัวไป

ไม่ว่าจะขายที่ไหน ใครๆก็สามารถขายได้ ไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น เราจึงเห็นยากลุ่มนี้ขายได้ตามร้านสะดวกซื้อ หรือ ร้านขายของชำแถวบ้าน และก็สามารถขายออนไลน์ได้ ไม่ผิดกฎหมายรอดตัวไป

ต้องมี สัญลักษณ์ นี้ที่แผงยา ถึงไม่ผิดกฎหมาย

ตาม พรบตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีข้อกำหนดชัดเจนเรื่องสถานที่ขายยาว่า ต้องไม่ขายนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ตามมาตราที่ 19 เพราะยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป การซื้อจึงต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง การขายในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นการขายนอกสถานที่ที่อนุญาต ยกเว้นยาสามัญประจำบ้าน ที่ไม่ต้องขออนุญาตขายซึ่งสามารถขายได้ในร้านทั่วไป

กลับสู่สารบัญ

ขายยาออนไลน์แบบไหน ผิดกฎหมาย เสี่ยงนอนคุก

ถ้านอกเหนือจากกลุ่มยาสามัญประจำบ้านแล้ว ยากลุ่มอื่นๆ เช่น

  • ยาอันตราย
  • ยาแผนโบราณ
  • ยาควบคุมพิเศษ
  • หรือแม้กระทั้งเครื่องมือแพทย์ จะถูกจัดเป็นการขายยานอกสถานที่ หรือบนช่องทางออนไลน์นั้น ถือว่าผิดกฎหมาย

แม้แต่เภสัชกรเอง ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเว็บเพื่อขายยาให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง เพราะจะผิดกฎหมายด้วยกันถึง 2 กระทงทั้งการขายยานอกสถานที่และการโฆษณายาได้เลยที่เดียวตาม พรบ.ยาดังนี้

หากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เภสัชกร ขายยาอันตราย, ยาควบคุมพิเศษ หรือยาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน ถือเป็นการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 มาตรา 28 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 50

การขายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน จะต้องได้รับอนุญาตก่อน หากฝ่าฝืน ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 จะต้องได้รับโทษตามมาตรา 101 คือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 46 จะต้องได้รับโทษตามมาตรา 111 คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท

การขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สื่อ ภาพ และการโอ้อ้วดสรรพคุณเกินจริงอีกด้วย เพราะอาจจะทำให้ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 88 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

กลับสู่สารบัญ

ร้านขายยาออนไลน์ของเรา ผิดกฎหมายหรือไม่

ถ้าผิดกฎหมาย คงไม่ได้มานั่งเขียนบทความแบบนี้แน่ โชคยังดีที่กฎหมายยังพอมีข้อยกเว้นอยู่บ้างสำหรับการขายยาออนไลน์ สำหรับผู้ที่ขายยาส่ง ที่สามารถขายยานอกสถานที่ได้ ตาม พรบ. ยา 2510 มาตราที่ 19

หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาต

  1. ผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการขายส่ง
  2. ผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต
  3. ขายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 15(4) แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างคือเราจะต้องจัดจำหน่ายให้ผู้รับอนุญาติเท่านั้น คือ ผู้ที่ประกอบกิจการร้านขายยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย นั้นคือร้านขายยาด้วยกันเอง (ห้ามขายให้ประชาขนทั่วไปน่ะ) และ ห้ามแสดงรูปภาพสินค้าแบบโจ่งแจ้ง เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณายาได้
กลับสู่สารบัญ

สรุปทำไมร้านขายยาออนไลน์ของเราถึงไม่โดนปิด

จากบทความข้างต้นทำให้รู้แล้วว่า เว็บของเราไม่โดนปิดเพราะผิดกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะเราได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ผู้ที่จะซื้อยาจากเว็บขายยาออนไลน์ Worldwidepharma ทุกคนต้องทำการลงทะเบียนเพื่อที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ และ ใบอนุญาตขายยา ว่าเป็นการซื้อยาของผู้รับอนุญาต ที่มีร้านขายยาถูกต้องตามกฏหมายยาจริงๆ เพื่อจะได้ปลอดภัยไม่นอนคุกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะ จะบอกให้